Een veilige, gezonde en productieve werkplek is essentieel voor bedrijf en werknemer. Door het voorkomen van arbeidsrisico’s, het aanpakken van praktijkproblemen en het delen van kennis, streeft OSHA ernaar om bewustzijn te verhogen en veilige werkplekken te creëren. Hoewel de OSHA regelgevingen primair gericht zijn op arbeidsomstandigheden in de Verenigde Staten, zijn deze voorschriften nu in landen over de hele wereld aangenomen.

OSHA voorschriften

Een belangrijk onderdeel binnen arbeidsveiligheid is het in kaart brengen en beoordelen van risico’s op het werk en het naleven van strikte regels om ongevallen of gevaarlijke situaties te voorkomen. Door de toepassing van OSHA voorschriften bent u verzekerd van een veilige en comfortabele werkomgeving voor medewerkers.

Deze OSHA voorschriften zijn het resultaat van doorlopend onderzoek naar veiligheid op het werk en zijn tot stand gekomen in samenwerking met overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties. Essentieel binnen de OSHA regels zijn het vaststellen en handhaven van normen, het bieden van hulp bij training, voorlichting en onderwijs. JekaShop heeft diverse producten in het assortiment waarmee de veiligheid op de werkplek verbeterd kan worden, bekijk gerust eens ons assortiment.

OSHA regelgeving in Europa

OSHA is een afkorting voor Occupational Safety & Health Administration (vrij vertaald: Arbeidsveiligheid & Gezondheidsadministratie), een departement van de overheid van de Verenigde Staten. Hoewel OSHA een Amerikaans initiatief is, spelen de OSHA regels ook een belangrijke rol in handhaving van veiligheid op de werkplek in Europa.

Het European Agency for Safety and Health at Work, (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) ook wel bekend als EU-OSHA, zet zich in voor een veiligere, gezondere en productievere werkplek in Europa. Een van de belangrijkste speerpunten in dit initiatief is dat zij proberen een cultuuromslag teweeg te brengen op het gebied van werkomstandigheden in Europa.

OSHA: risicobeoordeling

De EU-OSHA verzamelt en analyseert wetenschappelijke bevindingen en andere statistische informatie. Dit wordt aan werkgevers verstrekt met als doel het treffen van preventiemaatregelen. Door het delen van deze informatie en het creëren van praktische oplossingen, kan de EU-OSHA u helpen om van de werkomgeving een veilige en comfortabele plek te maken. Risicobeoordeling  is een essentieel meetinstrument bij preventie van arbeidsongevallen.

Een van de projecten die de EU-OSHA heeft gerealiseerd is het OiRA-project, een online tool waarmee risicobeoordeling op praktische wijze uitgevoerd kan worden. Er zijn vijf stappen in het OiRA-proces: voorbereiding, identificatie, evaluatie, actieplan en rapport.

Door het volgen van deze stappen zal de tool een actieplan creëren dat is afgestemd op de behoeften en eisen van uw individuele bedrijf. Lees meer over OiRA en hoe u toegang krijgt tot deze online tool.

OiRA is een van de vele instrumenten die u kan helpen bij het in kaart brengen van risico’s in uw werkomgeving. Daarom heeft EU-OSHA een databank van risicobeoordelingsinstrumenten opgezet, waarin u op verschillende manieren naar risicobeoordelingsinstrumenten kunt zoeken, bijvoorbeeld volgens behandeld thema, volgens sector of volgens land.

OSHA regelgeving in de praktijk

Veiligheid en welzijn op het werk beginnen met een gestructureerde en efficiënte indeling van de werkplek. Risico’s moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten en de risico’s die niet kunnen worden uitgesloten moeten worden beperkt. Er moeten ook duidelijke procedures worden vastgesteld en medewerkers moeten altijd op de hoogte zijn van de actuele regels en voorschriften. De producten die we bij JekaShop verkopen, kunnen helpen om de OSHA regelgeving in de praktijk te brengen en een ordelijke en efficiënte  werkplek te realiseren.

Met behulp van vloermarkering kunnen eenvoudig opslagvakken, werkplekken, looppaden en transportwegen worden gemarkeerd. Vloermarkering is verkrijgbaar in veel vormen, kleuren en afmetingen.

Een andere productgroep die kan helpen bij de OSHA regelgeving zijn aanrijbeveiligingen. Aanrijbeveiliging kan helpen om ongelukken te voorkomen of schade aan materiaal voorkomen. JekaShop biedt aanrijbeveiliging aan in de vorm van bijvoorbeeld beschermingshekken, palen of hoekbeschermers.

Veiligheidsspiegels zijn een efficiënt middel om de veiligheid verder te verhogen en incidenten te voorkomen. De spiegels kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om medewerkers bewust te maken van de omgeving en anderen op kruisingen en dode hoeken. JekaShop heeft ruim vijftig verschillende soorten veiligheidsspiegels in het assortiment.

Een ander product dat zeer handig is bij de implementatie van OSHA regelgeving zijn aanduidingsborden. Met aanduidingsborden kunnen gangpaden, stellingen, secties of andere gebieden in het magazijn worden aangeduid. Bovendien zijn er nog magazijntrappen waarmee medewerkers veilig en gemakkelijk producten kunnen verzamelen.