Om vergissingen te voorkomen bij het order verzamelen kan er gebruik gemaakt worden van een check digit, ofwel een controlegetal. Hierdoor ontstaat er een extra controle opdat men zich bij de juiste locatie bevindt. Een tweecijferig getal wordt toegevoegd aan iedere locatie. Dit kan op het locatielabel of op een apart label zijn. 

check digit op locatielabel

Het gebruik van check digits

Een check digit is dus een controlegetal dat de order verzamelaar helpt om  de juiste locatie te vinden. Controlegetallen/check digits worden met name toegepast wanneer er in een magazijnomgeving gebruik wordt gemaakt van voicepicking.

Aan ieder locatienummer wordt een getal, dat uit twee cijfers bestaat, toegevoegd. Dit getal kan op verschillende manieren worden gegenereerd:

    • Met behulp van een zogenaamde lotingstabel, die getallen bevat tussen de 00 en 99, die in willekeurige volgorde door middel van loting worden samengesteld.
    • Door middel van een berekening met priemgetallen en de ASCII-waarden van de letters en cijfers. 
       

Barcode label met check digit

check digit op een apart label

Het controlegetal wordt altijd naast het locatienummer aangegeven. Hiervoor zijn verschillende manieren. De meest gebruikelijke is om deze samen op een locatielabel te plaatsen. Om deze twee van elkaar te kunnen onderscheiden wordt het controlegetal dan met een aantal spaties (twee of drie) van het locatienummer  gescheiden. Ook kan de check digit een kleinere letterhoogte krijgen, of deze onder het locatienummer plaatsen.

Jeka heeft ook een oplossing waarmee de kans op fouten nog verder wordt gereduceerd: de checkdigit Loka. Dit is een apart label waarop de check digit wordt aangegeven, waarbij de twee cijfers worden gescheiden door een opstaande rand. De magazijnmedewerker wordt hierdoor verplicht om op korte afstand de locatie te controleren, waardoor de kans op fouten afneemt.

Stel zelf uw label samen!