5S is een methode om bedrijfsprocessen op systematische wijze efficiënter en veiliger te maken. Het 5S-model, bedacht in de Japanse auto-industrie, stelt de werkplek centraal en staat voor scheiden, sorteren, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren.

5S: stap voor stap

Het 5S-principe is in te voeren door de S’en onderdeel voor onderdeel aan te pakken:

    • Scheiden (Seiri): scheid alle aanwezige producten op de werkplek in drie groepen: vaak gebruikt, soms gebruikt, nooit gebruikt.
    • Sorteren (Seiton): in deze stap worden de producten uit de drie groepen gesorteerd en krijgen deze een plaats. De dingen die vaak gebruikt worden moeten gemakkelijk te pakken zijn, de spullen die soms gebruikt worden kunnen op een andere plaats worden opgeborgen en de producten uit de laatste groep kunnen worden weggedaan.
    • Schoonmaken (Seisō): maak alle spullen schoon. Een schone werkplek is van groot belang.
    • Standaardiseren (Seiketsu): creëer regels, procedures en standaarden, zodat voor iedereen duidelijk is hoe zaken geregeld zijn.
    • Systematiseren (Shitsuke): zorg ervoor dat de resultaten stand houden door op vaste tijdstippen te controleren of de standaarden nog gehanteerd worden. 
 

5s-model

Toepassing in het magazijn

Bij het invoeren van 5S in een magazijn- of distributie-omgeving is met name het visuele aspect van belang. Denk hierbij aan duidelijke markering van looppadden en transportroutes, aanduiding van locaties en duidelijke afbakening van opslagvakken.
 

Producten geschikt voor 5S

Om in een magazijn gebruik te kunnen maken van het 5S-model zijn met name onze vloermarkeringen zeer geschikt:

 
Wij zijn JEKA Industriële Efficiency en …
We Change Wherehouses Into Warehouses™